Vedtekter

Endringer i vedtekter for Lerdalstoppen borettslag ble vedtatt på generalforsamlingen 23. mai 2016.

Vedtekter