Sluk og vannlåser

Ref. Vedtekter, pkt 5-1

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

 

Rensing av sluk og vannlåser

Fra servanter, oppvaskkum, vaskemaskin, dusj og toalett skal avløpsvannet kunne gå uhindret ut i hovedledningen. Alle vannlåsene må derfor renses med jevne mellomrom, og minst en gang årlig. Sluk på bad bør renses to ganger i året. Husk at manglende vedlikehold av sluk og vannlåser medfører dårlig lukt.

Hvis du synes at vannet renner langsommere ut av vasken enn det pleier er det på tide å sjekke vannlåsen.

Vannlås kan du demontere selv. Nyere vannlåser av plast er relativt lette å demontere for rensing. Husk å sette bøtte eller lignende under for å unngå vannsøl. Etter montering, kontroller grundig at det er godt skrudd til og tørt.

Rens sluket før ferieturen

Sluk som ikke renses jevnlig fylles gradvis opp med hår, smuss og fett. Særlig i perioder uten vanntilførsel kan denne materien stivne og tette deler av slukets utløp.

Resultatet kan bli at første dusj etter ferien medfører redusert avrenning fra sluket og vann utover badegulvet, noe som også gir økt risiko for fuktinntrenging i gulvkonstruksjonen.

Renser du sluket før du drar, er du sikret mot oversvømmelse når du kommer hjem.

Biologiske rensemidlerl

Biologiske rensemidler jevnlig i sluk og avløp, holder rørene åpne. Unngå så langt det er mulig å bruke etsende kjemikalier og kaustisk soda. Disse kan skade både plastrør og pakninger, og er dessuten skadelig for hud, øyne og miljø.

Matolje

Sluk og vannlås kan tørke ut dersom det ikke er jevnlig tilførsel av vann. Det er denne uttørkingen som fører til vond lukt.

For å kvitte deg med lukten kan du ganske enkelt helle vann ned i sluk eller avløpsrør og gjerne avslutte med noen dråper matolje på toppen.

Dette fungerer fordi vannet fukter rørene og lager en luktsperre. Matoljen danner så en hinne på dette vannspeilet som hindrer fordamping og slik holder luktsperren på plass.