Luft- og avtrekksventiler

Alle leiligheter har egen avtrekksvifte som er plassert på loftet. Denne sørger for avtrekk fra kjøkken, bad, toalett og vaskerom. For at avtrekket skal fungere optimalt er det viktig å fjerne støv og lo fra avtrekksventilene. En støvsuger kan være til god hjelp.

Luftventiler over vinduer bør være åpne til enhver tid for å sikre nødvendig luftgjennomstrømning i leilighetene. Disse ventilene må også rengjøres med jevne mellomrom for å sikre at ventileringen fungerer tilfredsstillende.