Trafikk - kjøring i området

Ref. Husordensreglene, pkt. 9

All kjøring på gangveiene skal begrenses til det minimale. Det skal utvises varsomhet og hensyn til andre beboere. Beboere plikter å informere gjester og sjåfører om dette.

All nødvendig kjøring på området skal foregå i gangfart (maks 5 km/t), og kjørelys skal være tent.

Mopeder/motorsykler skal kjøre i gangfart til leilighetene og trilles ut av borettslaget med motoren avslått.

Vi har mange barn her på Lerdalstoppen - men ingen å miste.

KJØR FORSIKTIG!