Vannskade

Dette bør du gjøre dersom det oppstår en vannskade / lekkasje

  • Steng hovedkrana

  • Ring rørlegger Bergersen (VVS-gruppen) 90 91 42 84 eller Rørleggervakta 22 27 56 86

  • Rørleggeren tar kontakt med forsikringsselskapet, forsikringsselskapet tar kontakt med takstmann

  • Kontakt styret

 

Fraværsstenging av stoppekraner

For sikkerhets skyld bør stoppekraner for varmt og kaldt vann stenges ved lengre fravær.