Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Forsikring.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jf. husleiekontraktens definisjon.

Dersom det oppstår en skade i din leilighet, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Forsøk også å kartlegge hva som er årsaken til skaden. Hvis flere leiligheter er berørt må det opplyses om dette. Forsøk å gi informasjon om hvordan disse andelseierne kan kontaktes.

Skader meldes til:

OBOS Forsikring krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr 10 000,- og ved øvrige skader er egenandelen kr 6 000,-.

Ved skader som er forårsaket av installasjoner som beboer selv bringer med seg, for eksempel vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, vannseng, akvarium eller lignende, må beboer selv betale egenandelen. Det samme gjelder hvis beboer har opptrådt uaktsomt.

Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.