Rørlegger

Borettslaget bruker rørlegger Bergersen, VVS-gruppen - telefon 90 91 42 84

Du står selvfølgelig fritt til å velge en annen rørlegger til personlige oppdrag.

Det er imidlertid en fordel om du også benytter VVS-gruppen da disse har god kunnskap om hvordan alt fungerer her i borettslaget.