Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 28 nov 2016

Renovasjon

Renovasjonen i borettslaget dekkes av seks avfallscontainere plassert vis-à-vis Grendehuset. Containerne skal kun brukes til husholdningsavfall. Alt avfall skal pakkes forsvarlig inn, og poser knytes igjen. Det er en container for glass og metall, tre for restavfall og to for papp og papir.

Alt annet avfall leveres gratis på Grønmo gjenbruksstasjon.

Avfall må ikke settes utenfor containerne.