Endret: 28 nov 2016     Opprettet: 3 feb 2012

Garasjehus og gjesteparkering

Garasjehus

Alle beboere som har parkeringsplass i garasjehuset skal benytte denne ved parkering.

I garasjene er det ikke tillatt å oppbevare annet enn et sett bildekk, takgrind o.l. uten nærmere avtale med styret. Brannfarlige eller eksplosive gjenstander må ikke under noen omstendighet oppbevares i garasjene. For øvrig må brannforskriftene følges.

Garasjeporten åpnes og lukkes ved hjelp av en fjernkontroll.

Beboerne har ansvar for at garasjeporten er lukket når garasjen forlates, og at døren ved siden av er låst.

Send en melding til styret dersom du oppdager noen feil i garasjehuset, f.eks. problemer med porten, strøm, motorvarmere eller sikringer.

Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplassene er henlagt til terrenget fra grendehuset til nr. 60, og ved innkjøringen til borettslaget.

Gjesteparkeringsplassene skal kun benyttes av gjester og de som ikke er tildelt fast plass.
Beboere er forpliktet til å søke fast plass, og å benytte denne så snart den kan tilvises av
styret. Under tiden før fast plass blir ledig, kan parkering kun skje med oblat utdelt av styret.
Langtidsparkering på gjesteparkeringsplassene er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke disse plassene til hensetting av campingvogn eller tilhenger.

Beboerne plikter å informere sine besøkende om gjeldende parkeringsregler på Lerdalstoppen.