Oversikt over utleie

Her finner du oversikt over datoene hvor Grendehuset er utleid.

Grendehuset er per 2019/2020 utleid/opptatt på følgende datoer :

 

Mars

01. - 02. LT 69A

30. - 31. LT 18

April

06. - 06 LT 71A

Mai

21.  Generalforsamling

Juni