Oversikt over utleie

Her finner du oversikt over datoene hvor Grendehuset er utleid.

Grendehuset er per 2019/2020 utleid/opptatt på følgende datoer :

 

Desember

1. Barneutvalget

7-8 53A

14-15 LT 3

24. LT 18

25. LT 14

 

Januar:

3-4. LT 18

18. Styret

24-26 LT 36

 

Mai:

1-2. LT 18

 

Juni:

19-21. LT 14