Oversikt over utleie

Her finner du oversikt over datoene hvor Grendehuset er utleid.

Grendehuset er per 2019/2020 utleid/opptatt på følgende datoer :

 

Mars

01. - 02. LT 69A

09. - 10. LT 53A

30. - 31. LT 18

April

05 . - 07. LT 71A

13. - 14. LT 69A

26. - 27. LT 10

Mai

10. - 11. LT 49A

21.05  Generalforsamling

Juni

01. - 02. LT 57 

04 - 05 LT 10

Oktober

12. - 13. LT 71A