Oversikt over utleie

Her finner du oversikt over datoene hvor Grendehuset er utleid.

Grendehuset er per 2019/2020 utleid/opptatt på følgende datoer :

 

Mars

01. - 02. LT 69A

09. - 10. LT 53A

30. - 31. LT 18

April

05 . - 07. LT 71A

13. - 14. LT 69A

26. - 27. LT 10

Mai

10. - 11. LT 49A

21.05  Generalforsamling

Juni

01. - 02. LT 57 

04 - 05 LT 10

August

13 LT 14

23-25 LT 61A

30-31 LT 60A

September

20-22 LT 11

Oktober

12 -13.LT 71A

16       LT 49A

 26- 27 LT 28

Desember

1- Barneutvalget