Søknadsplikt

Ref. Husordensreglene, vedlegg 2, punkt 2

Intern søknadsplikt

Det må alltid innhentes skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget før det igangsettes prosjekter, arbeid eller tiltak som:

1) berører borettslagets vedlikeholdsansvar eller forsikringsbehov,

2) medfører krav om varsling av naboer og gjenboere slik det fremgår av disse regler,

3) vedrører fjernvarmeanlegget eller annen felles eiendom,

4) er meldepliktig til offentlige myndigheter eller andre instanser i medhold av gjeldende lover, forskrifter eller avtaler som borettslaget har inngått.

Andelseier og andelseiers eventuelle ektefelle/samboer må påtegne en særskilt egenerklæring som er vedtatt av generalforsamling før styret kan avgi samtykke til et prosjekt som er meldepliktig til myndighetene, berører borettslagets fjernvarmeanlegg eller generelle vedlikeholds- og forsikringsansvar.

Styrets skriftlige tillatelse er eneste gyldige grunnlag for at borettslaget samtykker i saker av nevnte karakter.

Egenerklæring

Øvrig søknadsplikt

Før noe arbeid påbegynnes må andelseier alltid sørge for å innhente nødvendige tillatelser fra plan- og bygningsetaten og andre instanser som prosjektet måtte være pålagt i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og enhver avtale borettslaget måtte ha inngått.