Nabovarsel

Ref. Husordensreglene, vedlegg 2, punkt 2

Alle andelseiere som kan bli berørt av et prosjekt som hører innunder disse reglene skal varsles om prosjektet på forhånd. Varslingsplikten gjelder ovenfor alle som har bolig rett ved siden av den bolig eller tomt det gjelder samt alle som får endret adkomst, utsyn, lys eller bruksverdi av egen bolig eller tomt pga. prosjektet.

Varsling skal foregå på en slik måte at de som varsles kan sette seg skikkelig inn i saken.

Nabovarsel