Generelt om tilbygg, påbygg og andre endringer

Fullstendige regler i Husordensreglene, vedlegg 2

Bygningsmessige forandringer av leiligheten kan ikke foretas uten styrets skriftlige godkjennelse.

Alle bygningsmessige forandringer må foretas i henhold til "Regler for tilbygg, påbygg og andre endringer som andelseiere i Lerdalstoppen borettslag ønsker å gjennomføre" i Husordensreglene, vedlegg 2.

Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for alt arbeid og endringer som vedkommende foretar for egen del innenfor borettslaget. Dette gjelder selv om arbeidet ikke er søknadspliktig etter disse reglene eller andre bestemmelser og avtaleforhold.

Alle bygge- og anleggsarbeider skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare for skade på person eller verdier, eller medfører vesentlig ulempe for ferdsel eller de som bor i nærheten. Borettslagets husordensregler gjelder også fullt ut ovenfor bygge- og anleggsarbeider, så bl.a. bestemmelsene om ro og orden må etterleves. Plassering av materialer og/eller utstyr på fellesområde/nabotomt skal avtales skriftlig med styre/nabo på forhånd.