Brannsikring

Alle boenheter skal ha montert minst en røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles.

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom. Reglene tilsier at slokkingsutstyr må være brannslukker av ABC-type minimum 6 kg, eller brannslange som når alle rom i alle etasjer. I Lerdalstoppen borettslag er det utplassert en røykvarsler og et brannslukningsapparat i hver leilighet.

Det er borettslaget som har ansvaret for at det finnes brannsikringsutstyr i leilighetene. Beboer er ansvarlig for vedlikehold av utstyret.

Vedlikehold av pulverapparat (ABC-type) utføres som følger:

  • Kontroller minst en gang i året at manometernålen står på grønt.

  • Vend på apparatet minst en gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg.

  • Se til at splinten sitter ordentlig på plass.

  • Se til at apparatet blir etterfylt etter bruk.

Kontroll av røykvarsler bør utføres minst to ganger i året ved at batteriet kontrolleres og at det sjekkes at røykvarsleren fungerer. Batteriet skal byttes en gang i året.