Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Haakon Olav Jørgensen

Haakon Olav Jørgensen

Rolle: Leder
Bilde av Kurt Bastiansen

Kurt Bastiansen

Rolle: Nestleder
Bilde av Bjørn Brårmo

Bjørn Brårmo

Rolle: Styremedlem
Bilde av Torill Older

Torill Older

Rolle: Styremedlem
Bilde av Laila Vanneste

Laila Vanneste

Rolle: Styremedlem
Bilde av Karim Mimun Ahmed

Karim Mimun Ahmed

Rolle: Varamedlem
Bilde av Gertie De Fraeye

Gertie De Fraeye

Rolle: Varamedlem
;