Instruks for utleie

UTLEIEINSTRUKS FOR GRENDEHUSET

LERDALSTOPPEN BORETTSLAG

Generelt

Grendehuset er borettslagets eiendom og felles forsamlingslokale. Grendehuset leies ut kun til andelseiere i Lerdalstoppen borettslag og til privat bruk.

All utleie bestilles på forhånd via e-post til grendehusansvarlig. Styret må forsikre seg om at det er en ansvarlig person til stede. Leietakere må gjøre seg kjent med brannsikkerhet og andre relevante forhold.

Instruks

Lokalene skal være betalt og kvittering framvises ved henting av nøkler.

Leietaker står ansvarlig for sikkerhet i utleieperioden.

Leietaker skal ha gjort seg kjent med plassering og bruk av brannslokningsutstyr

Lokalene skal være alminnelig rengjort etter utleie når nøkler leveres tilbake. (Toalett, gulver, møbler og kjøkken skal være rene og i orden.)

Leietaker har ansvar for at vinduer og dører er forsvarlig lukket og låst når man forlater grendehuset.

Leietaker har ansvar for å passe på at det er varme i panelovner når huset forlates i fyringssesongen.

Leietaker skal vise hensyn til nærliggende naboer i forhold til støy og sjenanse.

Leietaker skal melde ifra til styrets representant når noe går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende.

Leietaker vil bli stilt økonomisk ansvarlig for manglende renhold, hærverk og skader.

LA OSS TA VARE PÅ FELLES EIENDOM OG VERDIER!

Styret Lerdalstoppen borettslag, april 2011