29 okt 2019

Informasjon til beboerne – oktober 2019

Ny informasjon fra styret.

Informasjon til beboerne – oktober 2019 

DUGNAD

Tusen takk til alle som bidro i forbindelse med årets høstdugnad på Lerdalstoppen. Vi fikk utført mange av de planlagte oppgavene. Det er flott at så mange stiller opp og tar i et tak med vedlikeholdet. Dette sparer borettslaget for store utgifter. Ikke minst er det hyggelig å registrere at nye beboere tar aktiv del i dugnaden og benytter anledningen til å bli kjent med øvrige beboere. 

KJØRING I BORETTSLAGET

Dessverre er det fortsatt mange som kjører for fort i borettslaget. Dette gjelder også vareleverandører og håndverkere. 

Vi minner om borettslagets trafikk- og parkeringsbestemmelser (Husordensregler punkt 9): 

 A. All kjøring på gangveiene skal begrenses til det minimale. Det skal utvises varsomhet og hensyn til andre beboere. Beboere plikter å informere gjester og sjåfører om dette.  

 B. All nødvendig kjøring på området skal foregå i gangfart (maks 5 km/t), og kjørelys skal være tent.

Vi har mange barn i borettslaget, og gangveiene skal være trygge å ferdes på. Vi har ingen å miste!

PEPPERKAKEDAGEN/JULEGRANTENNING 1. DESEMBER

Årets høydepunkt for voksne og barn? Sett av datoen! Mer info fra barneutvalget kommer i november. 

DIVERSE

  • Vi går mot en mørkere og kaldere årstid: Husk at utelys på boder skal stå på for å lyse opp gangveiene våre. Glem heller ikke å stenge utekraner før det blir minusgrader.
  • Ny og enklere betalingsrutine for leie av grendehus. Se www.lerdalstoppen.no
  • Alle utbedringer av leilighetene må søkes styret. Søknadsskjema finnes på hjemmesiden.