Info om Grendehuset

Grendehuset ligger i tilknytning til garasjehuset. Alle styremøter og generalforsamlinger blir avholdt her. I tillegg benyttes det som møtelokale av ulike utvalg i borettslaget.

Lokalet er kun til disposisjon for borettslagets andelseiere, og kan benyttes til ulike formål. Her har det vært avholdt barnedåp, bryllup og konfirmasjoner. Hvis du skal arrangere middagsselskaper for mer enn 30 personer bør du nok vurdere andre lokaler. Du finner alt av dekketøy, glass, bestikk mv.

Leietiden er fra kl 12.00 leiedagen til kl 11.00 dagen etter.

Leie i helgen er minimum 2 dager: Fredag og lørdag eller lørdag og søndag, ev 3 dager: fredag til søndag.

Pris for leie er som følger:

1 dag mandag – torsdag kr 350,-

2 dager fredag – lørdag kr 700,-

3 dager fredag – søndag kr 1000,-

Lokalene må bestilles i god tid, og senest en uke før en ønsker å leie dem.

Det er utarbeidet egen instruks for utleie av Grendehuset.

Er du interessert i å leie grendehuset, se "Booking av Grendehuset".