9 sep 2019

HMS Befaring

Styret vill Lørdag 21 September 2019 ha en HMS befaring i boretslaget.

I denne forbindelse kan det hende at vi må inn i hager og områder rundt boligene i boretslaget. 

Håper på forsåelse for dette. Befaringen vill pågå i et par timer.