Fjernvarme

Lerdalstoppen borettslag benytter fjernvarme til oppvarming av boligene og til varmt tappevann.

Hafslund er vår fjernvarmeleverandør.

Energien til fjernvarme produseres sentralt (på Grønnmo gjenbruksstasjon) og fordeles til abonnentene ved hjelp av et rørnett.

Dette rørnettet består av et primærnett som går fra Grønnmo gjenbruksstasjon og til garasjeanlegget i borettslaget.

Fra garasjeanlegget til den enkelte leilighet går sekundærnettet.

I tillegg har den enkelte leilighet et eget rørnett.

Hafslund har ansvaret for utbedring av skader på primær- og sekundærnettet, mens Lerdalstoppen borettslag har ansvaret for rørnettet i den enkelte leilighet.

Vannskader som følge av lekkasjer i rørnettet i den enkelte leilighet har kostet borettslaget mye penger de siste årene. Styret har derfor satt opp følgende retningslinjer som skal følges av den enkelte beboer for å forhindre fremtidige vannskader:

  • Dersom en ønsker å fjerne den indirekte varmen fra byggets rørsystem kan ventilen som er plassert i tilknytning til fjernvarmemåleren stenges helt av. Dette må bare skje når det ikke er fare for frost.

  • Ventilen skal ikke benyttes til å regulere avgitt effekt på anlegget. Dette skal gjøres med manuelle eller automatiske reguleringsventiler på hver enkelt radiator. Ventilen skal stå helt åpen eller helt lukket.

  • Ved oppussing av leilighetene må radiatorene ikke bøyes ut fra veggen. Dersom en ønsker å komme til bak radiatoren må denne fjernes helt. Dette arbeidet må kun foretas av autorisert rørlegger.

Alle skader som skjer som følge av brudd på disse retningslinjene må dekkes av den enkelte beboer.

Dersom det oppdages vannskade i leiligheten må denne umiddelbart meldes til styret.

Hafslund foretar fjernavlesing av målerstand for fjernvarme og tappevann.

Hafslund har ansvaret for at målere vedrørende fjernvarmeanlegget er i orden. Alle målerne ble byttet ut i 2010. Feil eller mangler på målerne meldes til styret som tar kontakt med Hafslund.