Betalingsinfo for Grendehuset

Det er fint om du betaler over nettbank:

Betalingsinformasjon:

Leie av Grendehuset [dato]

LT nr. [xx], [navn]

Betal til:

S.477 Lerdalstoppen borettslag

v/OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo

Konto: 9820 17 58084

Husk å oppgi KID-nummer: 8850000029835

Vi minner om at du må fremvise en gyldig kvittering på at leie er innbetalt, før nøkler kan utleveres.

For å sikre at det ikke oppstår misforståelser ber vi om at betaling skjer senest 5 virkedager før utleie finner sted.

Leietager må avtale med grendehusansvarlig om tidspunkt for overlevering av nøkler.