Betalingsinfo for Grendehuset

Linken under brukes for betaling leie av Grendehuset.

Betaling via OBOS

Vi minner om at du må fremvise en gyldig kvittering på at leie er innbetalt, før nøkler utleveres.

For å sikre at det ikke oppstår misforståelser ber vi om at betaling skjer senest 5 virkedager før utleie finner sted.

Leietager må avtale med grendehusansvarlig om tidspunkt for overlevering av nøkler.