Endret: 1 des 2016     Opprettet: 19 feb 2016

Avfallsanlegg

De fleste har registrert at anlegget ved flere anledninger virker "fullt" og at det dessverre settes poser ved siden av avfallsbrønnene.I henhold til avtalen med REN skal beholderne for restavfall tømmes på torsdager.

Til tross for at anlegget ikke er tømt i tide - ser det ut til at det er ledig kapasitet i avfallsbrønnene. Vi sjekker nærmere hvorfor posene ikke fordeles bedre i brønnene, slik at de ikke virker fulle og søppel blir satt ved siden av.

Vi anser at avfallsanlegget fortsatt er i en innkjøringsperiode, hvor vi holder tett kontakt med leverandør og REN.

Hvis det er behov for å gjøre endringer har vi flere alternativer; Øke kapasitet på sekkene i brønnene, hyppigere tømming eller endre sammensetning av beholdere.

Når det er sagt - vil det alltid påligge et ansvar hos den enkelte beboer. I første omgang oppfordrer vi til at man kaster inn en og en pose i trommelen.

For noen uker siden oppdaget vi at det var umulig å åpne trommelen på den ende brønnen. Det viste seg at noen hadde kastet en kjele som kilte seg i trommelen.